Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

REKRUTACJA 2015/2016

Rekrutacja dzieci do Przedszkola w Suszcu

SZANOWNI RODZICE

NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

NABÓR DZIECI NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

od 09.03.2015r.  do  23.03.2015r.

 

KARTY ZGŁOSZEŃ PRZYJMOWANE BĘDĄ:

od 09.03.2015r. do  23.03.2015r. w sekretariacie Przedszkola Publicznego  w Suszcu
ul. Św. Jana 70

 

Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony www.przedszkolesuszec.edupage.org  lub odbierają            w sekretariacie Przedszkola Publicznego  w Suszcu ul. Św. Jana 70
Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce pisemnej „Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2015/2016

Złożenie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku  szkolnym 2015/2016 zgodnie z art. 20w ust.2 ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz.2572) musi nastąpić w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli : w okresie od 26.02.2015r. do 06.03.2015r.

 

1._DEKLARACJA_KONTYNUACJI__DOC..doc

2._OSWIADCZENIE__JEDEN_RODZIC_STUDIUJaCY(2).doc

3._OSWIADCZENIE_OBYDWOJE__RODZICOW_STUDIUJaCYCH.doc

4._Oswiadczenie_GOPS_P1.doc

5._Oswiadczenie_jeden_rodzic_pracujacy_P1.doc

6._Oswiadczenie_rodzice_pracujacy_P1.doc

7._OSWIADCZENIE_SAMOTNE_WYCHOWYWANIE_P1.doc

8._OSWIADCZENIE_WIELODZIETNOSC.doc

9._WNIOSEK__o_przyjecie_dziecka_2015.doc