Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

Historia przedszkola Koncepcja pracy

O przedszkolu

Koncepcja pracy

„Kochać dziecko to służyć mu jak daleko to możliwe”

Maria Montessori

 

Jesteśmy po to, aby  stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne,

zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci

         zgodnie z ich wrodzonym potencjałem  i możliwościami rozwojowymi.

     Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki

na dalszych etapach edukacyjnych.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

1.Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci (wg Howarda Gardnera wszechstronny rozwój twojego dziecka)

2.Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność,  kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).

3.Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.

4.Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.

6.Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji i promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

 

Celem jest jak najlepsze przygotowanie do ważnego etapu w ich życiu,

jakim jest obowiązek szkolny i realizowanie go  w sposób bezstresowy  i swobodny.

Osiągnięcie tak postawionego celu„wejścia na ścieżkę sukcesu szkolnego” wymaga właściwego przygotowania dzieci, tak pod kątem poznawczym, emocjonalno-społecznym jak i eliminowaniu deficytów rozwojowych dziecka.