Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

Język angielski

Język angielski w przedszkolu

Język angielski w naszym przedszkolu

 

Wiek przedszkolny jest niezwykle ważnym czasem, w którym dzieci nabierają nowych doświadczeń językowych poprzez powtarzanie i zapamiętywanie w sposób mechaniczny sposobu mówienia w języku obcym oraz rytmu języka.

Nowa podstawa programowa podkreśla, że kontakt dziecka z językiem obcym na etapie przedszkola ma przede wszystkim ukształtować w nim pozytywną podstawę wobec uczenia się języków obcych w ogóle na etapie późniejszej edukacji. 

 

Małe dzieci są bardzo entuzjastyczne, ale nie są w stanie skoncentrować swojej uwagi przez dłuższy czas, dlatego nasze zajęcia są urozmaicone i bardzo dynamiczne.

Angielskie rytmiczne piosenki, krótkie rymowanki z użyciem żywej gestykulacji przy muzyce stymulują dziecko i rozwijają zdolności zapamiętywania słownictwa oraz utrwalania całych wyrażeń.

 

 

Nauka języka obcego dla dzieci

 

 

 Od 1 września 2017 r. obowiązkowym programem nauczania języka obcego

zostały objęte wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

 

 Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym odbywa się w grupach:


starszych: 5-6-latków 3 razy w tygodniu po 30 minut;

młodszych: 3-4-latków 2 razy w tygodniu po 30 minut.

 

 

 

 

Nowa podstawa programowa

 

Cel

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zadania przedszkola

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Aktywności wspierane u dzieci przedszkolnych uczących się języka obcego:

  • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;
  • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
  • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;
  • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie;
  • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych,

        gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

 

                                        

 

Rola zabawy w nauce języka obcego

 

Od dawna mówi się o roli zabawy w nauczaniu języków obcych.

Zabawa jest dla dziecka tym, czym dla dorosłego jest praca. Niby to świat wyobraźni, a dzieci uczestniczące w zabawie zanurzone są w nim bezgranicznie.

 

 

Zabawa ma jednak ogromny potencjał edukacyjny, ponieważ w jej trakcie:

  • dziecko nie boi się porażki i nie podlega ocenie dorosłego „sędziego”, wie, że nawet jeśli mu się coś nie uda, nie poniesie żadnej kary, nie boi się więc i angażuje w zabawę;
  • dziecko stawia czoła wyzwaniu i próbuje zrobić coś, czego nie umie, lub czego jeszcze nie próbowało; gdy to opanuje, przechodzi na następny poziom trudności;
  • dziecko szlifuje nabywane umiejętności, powtarzając je i ćwicząc, dopóki ich nie opanuje. Nie znaczy to jednak, że za każdym razem robi dokładnie to samo – wręcz przeciwnie, dzieci często doskonalą swoje umiejętności, modyfikując wykonywane czynności.

 

 

Jakie warunki powinniśmy zapewnić,

by umożliwić swobodną zabawę na zajęciach z języka obcego?

 

- Pozwalajmy dzieciom wybierać to, w co chcą się bawić: jeśli po raz kolejny chcą odtworzyć tę samą historyjkę (group storytelling), bawić się w sklep czy grać w bingo obrazkowe, pozwólmy im na to – warto raz na jakiś czas.

- Nie oceniajmy dzieci w trakcie zabawy i nie nagradzajmy ich za udział w niej czy za dobrze odegraną scenkę. Ocenę można postawić za wykonaną pracę.

- Nie poprawiajmy błędów językowych w trakcie swobodnej zabawy – to też element oceny. Warto zapamiętywać, z czym dzieci sobie nie radzą i wracać do tego po skończonej zabawie.

- Pozwólmy dzieciom puścić wodze fantazji: jeśli bawią się w sklep i ktoś chce kupić konia w sklepie ze zwierzętami domowymi.

- Pozwólmy dzieciom na modyfikacje zabaw, które już znają.

 

 

Przykładowe zabawy wykorzystywane

na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu

 

1. Kostka ze słówkami

Służy do nauki i utrwalania poznanego słownictwa. Dzieci siedzą na dywanie w kręgu. Kolejno każde z dzieci rzuca kostką i odpowiada na pytanie: What is this…?

2. Hot ball

Dzieci stoją w kręgu. Ustalamy hasło, np. red, na które nie wolno łapać piłki. Nauczyciel rzuca piłkę po kolei do każdego dziecka i wypowiada nazwy kolorów. Zadaniem dziecka jest złapanie piłki, powtórzenie nazwy koloru. Dziecko, które złapie piłkę na hasło red, przyklęka na jedno kolano, przy ponownym błędzie na drugie, jednak gdy odpowie dobrze, cofa swoje ruchy.

3. What’s missing?

Na tablicy lub na dywanie zaprezentowane są nowo poznane karty obrazkowe. Dzieci na polecenie Close your eyes! zamykają oczy – w tym momencie nauczyciel zakrywa jedną kartę. Na hasło Open your eyes! Dzieci otwierają oczy, wypowiadają nazwę przedmiotu, który znajduję się na zakrytej karcie.

4. Zabawa Simon says...Szymon mówi

Zabawa polega na wydawaniu poleceń, na które uczniowie reagują ruchem (metoda TPR). Mogą to być następujące polecenia:
Clap your hands
Hands up
Stamp your feet
Turn around
Jump
Dance (taniec w miejscu)
Stop (uczniowie zastygają w bezruchu)
Run (bieg w miejscu)
Sit down
Stand up

5. True or False ? 

Za pomocą liny dzielimy salę na dwie części: Yes i No. Podnosimy kartę z poznanym słówkiem i nazywamy go. Jeśli dzieci uważają, że poprawnie nazwaliśmy daną rzecz, przechodzą na stronę Yes, a jeśli myślą, że źle to na No.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki

 

 

 

 

Mamo, tato... to już wiemy!

 

WRZESIEŃ

Poznane piosenki:

"Hello song"

Hello to you, hello to you!

How are you?

Fine. Thank you.

 

"Bye, bye song"

It's time to say "good bye".

It's time to say "good bye".

Bye, bye, bye.

See you soon.

 

Zabawy ruchowe przy muzyce:

 

Time to make a circle.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

 

Make a circle, big big big.
Small small small.
Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.

Make a circle, round and round.
Round and round.
Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.

Make a circle, up up up.
Down down down.
Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

 

If you're happy

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

 

If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it clap your hands

If you're happy and you know it stamp your feet
If you're happy and you know it stamp your feet
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it stop your feet

If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it shout "Horray!"

If you're happy and you know it do all three
If you're happy and you know it do all three
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it do all three.

 

Head, shoulders, knees and toes

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

 

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

And eyes, and ears, and mouth,
And nose.

Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.

 

Poznane zwroty i słownictwo:

 

Hello- witaj, cześć

Bye- bye- żegnaj, pa

Good morning- dzień dobry

Good bye- do widzenia

See you soon- Do zobaczenia wkrótce.

What's your name?- Jak masz na imię?

I'm.....- Jestem......

How are you?- Jak się masz?

I'm fine.- Mam się dobrze.

toy- zabawka

doll- lalka

ball- piłka

car- samochód

boat- łódka

bike- rower

train- pociąg

 

PAŹDZIERNIK
 


Poznane zwroty i słownictwo:

 

apple- jabłko

plum- śliwka

orange- pomarańcza

carrot- marchewka

onion- cebula

potatoe- ziemniak