Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA 2018/2019

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Suszcu

w roku szkolnym 2018/2019

Wnioski o przyjęcie do przedszkola  przyjmowane będą w terminie:


od 12.03.2018r.   do  26.03. 2018r.

Termin postępowania uzupełniającego:

01.06.2018r.-08.06.2018r. 

w kancelarii przedszkola w godzinach od 7.30-15.30.
 

Wnioski można pobrać w Przedszkolu Publicznym w Suszcu  lub na naszej stronie internetowej.

 

 

Informacje

o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz

do klas pierwszych szkół podstawowych – kryteria, terminy,

na rok. szk. 2018/2019

 

            Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Suszec przedstawia:

  1. kryteria naboru do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Suszec wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów –  Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 1            Uchwala_-kryteria_naboru2018-19.pdf
  2. terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Zarządzenie Wójta Gminy Suszec Nr GZUW/03/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. –     załącznik nr 2

                          Zarzadzenie_terminy_rekrutacji_2018-19.pdf

 

Suszec, 29.01. 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania: 

 

1. wniosek_2018-2019.docx

2. Oswiadczenie_-_rodzenstwo_2018_2019_(2).doc

3. Oswiadczenie_-korzystanie_z_GOPS_2018_2019.docx

4. OSWIADCZENIE_SAMOTNE_WYCHOWYWANIE(1).doc

5. OSWIADCZENIE_WIELODZIETNOSC(1)(1).doc

6. OSWIADCZENIE_-_2_PRACUJACYCH_(1)(1).docx

UWAGA !!!

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola  zobowiązani są do złożenia pisemnej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2018/2019

Deklaracja_o_kontynuowaniu_2018_2019.doc

Termin złożenia deklaracji - w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (od 2.03.2018r.)