Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

Projekt Kraina Przedszkolaka

 

Suszec, 23.08.2018r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego, którego przedmotem jest:

„Dostawa pomocy do edukacji przedszkolnej do Przedszkola Publicznego w Suszcu”                                                                                                                                             

1. zawiadomienie_z_wyboru_oferty_POMOCE_23.08.doc

 

Suszec,14.08.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu  działając na zasadzie pełnomocnictwa Wójta Gminy Suszec Nr 36A/2018 z dnia 02.07.2018r. zaprasza do złożenia oferty cenowej                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. EURO  i zgodnie                    z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu  nr PP/13/06/2014 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro , którego przedmiotem jest: 

„Dostawa pomocy do edukacji przedszkolnej do Przedszkola Publicznego w Suszcu”

w ramach złożonego wniosku Nr WND-RPSL.11.01.03-24-0219/18-001 do Urzędu Marszałkowskiego w programie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, – projekt:

Kraina przedszkolaka - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu”.

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :

a) Dostawę  pomocy do edukacji przedszkolnej –Część I

b) Dostawę zestawu spacerowego po kładkach- Część II

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub na obie części.

 

Zapytanie ofertowe ,, Dostawa pomocy do edukacji przedszkolnej do Przedszkola Publicznego  w Suszcu"   

1. zapytanie_ofertowe__1__pomoce_do_edukacji_przedszkolnej.doc

 

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

1) Załącznik nr 1a – Formularz ofertowy- Część I

Zalacznik_nr_1a_Formularz_ofertowy_Czesc_I.doc

2) Załącznik nr 1b – Formularz ofertowy- Część II

Zalacznik_nr_1b__Formularz_ofertowy_Czesc_II.doc

2)  Załącznik nr 2 - Oferta cenowa.

zalacznik_nr_2_-_oferta_cenowa_pomoce_dyd..doc

3)  Załącznik nr 3- Projekt umowy, Załącznik nr 1 do umowy-Protokół odbioru.

Zalacznik_nr_3_projekt_umowy.doc

 

 

     Suszec, 23.07.2018r.

  

                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu  działając na zasadzie pełnomocnictwa Wójta Gminy Suszec Nr 36A/2018 z dnia 02.07.2018r. zaprasza do złożenia oferty cenowej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. EURO  i zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu  nr PP/13/06/2014  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro , którego przedmiotem jest: 

„Dostawa mebli przedszkolnych do Przedszkola Publicznego w Suszcu”

w ramach złożonego wniosku Nr WND-RPSL.11.01.03-24-0219/18-001 do Urzędu Marszałkowskiego w programie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020, – projekt:

Kraina przedszkolaka - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu”.

 

Zapytanie ofertowe  2 ,, Dostawa mebli przedszkolnych do Przedszkola Publicznego  w Suszcu" 

  1. zapytanie_ofertowe__2__Meble.doc

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy- Dostawa mebli.

Zalacznik_nr_1_MEBLE_2(1).doc

2. Załącznik nr 3- Wzór oferty cenowej.

Zalacznik_nr_3_oferta_cenowa_MEBLE_2.doc

3..Załacznik nr 4- Projekt umowy, Załącznik nr 1 do umowy-Protokół odbioru.

 Zalacznik_nr_4_projekt_umowy_MEBLE2.doc

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

zawiadomienie__z_wyboru_oferty_MEBLE_2.pdf

 

 

       Suszec, 10.07.2018r.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Suszcu  działając na zasadzie pełnomocnictwa Wójta Gminy Suszec Nr 36A/2018 z dnia 02.07.2018r. zaprasza do złożenia oferty cenowej  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. EURO  i zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Suszcu  nr PP/13/06/2014  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro , którego przedmiotem jest: 

„Dostawa mebli przedszkolnych oraz domofonu do Przedszkola Publicznego w Suszcu”

w ramach złożonego wniosku Nr WND-RPSL.11.01.03-24-0219/18-001 do Urzędu Marszałkowskiego w programie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020, – projekt:

Kraina przedszkolaka - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu”.

 

Zapytanie ofertowe ,, Dostawa mebli przedszkolnych oraz domofonu do Przedszkola Publicznego  w Suszcu"                           

1. zapytanie_ofertowe(1).pdf

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy- Dostawa mebli.

Zalacznik_nr_1_MEBLE.doc

2. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy- Dostawa domofonu

Zalacznik_nr_2_DOMOFON(1).doc

3 .Załącznik nr 3- Wzór oferty cenowej.

.Zalacznik_nr_3_oferta_cenowa(1).doc

4. Załacznik nr 4- Projekt umowy, Załącznik nr 1 do umowy-Protokół odbioru.

Zalacznik_nr_4_projekt_umowy(1).doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II - Dostawa domofonu

1. zawiadomienie_o_wyborze_oferty_DOMOFON.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na część nr 1 -Meble

1. uniewaznienie_MEBLE.pdf