Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

Historia przedszkola Koncepcja pracy

O przedszkolu

Historia przedszkola

" Wszystko

co godne

zapamiętania..."

 Z kart historii przedszkola:

 • 28.05.1945r. otworzono ochronkę (przedszkole) w budynku starej „organistówki”- domu sióstr Felicjanek

                                                 

 • 5.12.1945r. św. Mikołaj w przedszkolu

                                                  

 • Pierwsza gwiazdka, zorganizowana przez s. Felicjanki w 1945r. w organistówce.      
                                                 
 • I Kolonie w Suszcu

                                                   

 • 15.03.1953r.- Przedszkole, które mieściło się w budynku tzw. Organistówki(domu sióstr Felicjanek), przeniesiono do starej szkoły (obecne przedszkole) odremontowanej na ten cel. Przedszkole to dalej prowadzone było przez siostry, które przyjechały ze Lwowa.(od 28.05.1945r  - 15.03.1953 r.). Początkowo kierowniczką przedszkola była s. Benedykta, a od 1946r. s. Imellda.

 

Kierowniczki przedszkola:

 • Od 01.09.1953r. do czerwca 1956r. rolę kierowniczki w przedszkolu pełniła p. Aniela Michna.
 •  od 01.09.1956r. do 1974r.  funkcję kierownika sprawowała  p. Marta Stanjek  z domu Otręba.
 • 01.09.1972 r. w Szkole Podstawowej w Suszcu został otwarty oddział przedszkolny, w którym pracę z dziećmi  rozpoczęła p. Urszula Krawczyk
 • Od 01.09.1973 r. p. Urszula Krawczyk pracowała jako nauczyciel, zaś od 01.09.1974r. pełni rolę kierowniczki – dyrektora przedszkola w Suszcu.
 • Od 2002r.- funkcję Dyrektora Przedszkola pełni p. Róża Dubiel

                                   

Rozwój Przedszkola na przełomie kilkudziesięciu lat:

 • 01.09.1953r.-31.08.1977 r. Przedszkole jednooddziałowe, pięciogodzinne.
 • 01.09.1972r. został otwarty oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Suszcu,
 • 01.09.1978r.-12.12.1980 r. Przedszkole na czas remontu funkcjonowało w budynku Sióstr Boromeuszek Na Grabówkach- jednodziałowe
 • 1980 r. -przeprowadzka z pomieszczeń zastępczych do wyremontowanego przedszkola dwuoddziałowego.
 • 01.1981 r. -otwarcie trzeciego oddziału
 • 01.09.1985r. -otwarcie czwartego oddziału
 • 01.09. 1990 r. -otwarcie piątego oddziału w tym 1 zmienny
 • 01.09.2000r. – przedszkole posiada salę gimnastyczną do ćwiczeń ruchowych

                                                                   

Co raz więcej dzieci w naszym przedszkolu!

 • 2006/2007 -138 dzieci, sześć oddziałów w tym 2 zmienne
 • 2007/2008 - 120 dzieci, pięć oddziałów w tym 1 zmienny
 • 2008/2009-  123 dzieci, pięć oddziałów w tym 1 zmienny
 • 2009/2010-  128 dzieci, sześć oddziałów w tym 1 zmienny
 • 2010/2011-  128 dzieci, sześć oddziałów w tym 1 zmienny  
 • - dodatkowy oddział dla dzieci z Suszca w ZSP w Rudziczce - 11  dzieci uczęszczających z Suszca
 • 2011/2012-  127dzieci, sześć  oddziałów,  w tym 1 zmienn
 • - dodatkowy oddział dla dzieci z Suszca w ZSP Rudziczka 13 dzieci uczęszczających z Suszca
 • 2012/2013- 128 dzieci, sześć oddziałów,  w tym 1 zmienny – ul. Św. Jana 70
 •  - dodatkowy oddział dla dzieci z Suszca w ZSP w Rudziczce- 16 dzieci  z  Suszca
 • 02.01.2013r.- otwarcie oddziałów zamiejscowych przy ul. Wyzwolenia 2

          dla 50 dzieci 3,4 letnich w ramach projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkola w       Suszcu”

                                          

 • 2013/2014 -178dzieci , osiem oddziałów w tym jeden zmienny i 2 oddziały przy ul. Wyzwolenia 2
 • 2014/2015- 185 dzieci, osiem oddziałów w tym 1 zmienny i 2 oddziały przy ul. Wyzwolenia 2
 • 2015/2016- 165 dzieci, siedem oddziałów w tym 2 oddziały przy ul. Wyzwolenia 2
 • 2016/2017-180 dzieci, osiem oddziałów w tym 2 oddziały przy ul. Wyzwolenia 2
 • 2017/2018- 179 dzieci, osiem oddziałów w tym2 oddziały przy ul. Wyzwolenia 2

  

Jak zmieniał się budynek przedszkola w poszczególnych latach:

 

PRZEDSZKOLE DAWNIEJ …..

 

 • Przedszkole do 1978r.

 

 

 • Przedszkole od 1981r. bez sali gimnastycznej,

       od 2000r. z salą gimnastyczną

Od 1981r. bez sali gimnastycznej,          od 2000r. z salą gimnastyczną

 

 

PRZEDSZKOLE DZIŚ…

 

 • Przedszkole 2010r.- tęczowa elewacja budynku przedszkola

 

 

 • Przedszkole 2013r.- wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową

 

 

  Wierzymy, że nasze przedszkole będzie miłym wspomnieniem radosnego dzieciństwa, że dzieci opuszczając swoje przedszkole powrócą tutaj kiedyś, jako ludzie dorośli, przyprowadzając swoje dzieci. Możemy przypuszczać, że przedszkola będą istnieć tak długo, jak długo dzieci, będą w nim wzrastały.

Opracowała: Róża Dubiel