Przedszkole Publiczne w Suszcu

 

Nawigacja

Rekrutacja 2017/2018

O projekcie Zajęcia dodatkowe Projekt Dzielny Przedszkolak - ogłoszenia i przetargi Z życia grupy

Projekt Dzielny Przedszkolak - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu

O projekcie

               

ZAPROSZENIE

      RODZICE DZIECI Z GRUPY MISIE

   Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców  dzieci z grupy MISIE  na zakończenie projektu unijnego „DZIELNY PRZEDSZKOLAK –ROZSZERZENIE OFERTY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SUSZCU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego, o godz. 12:30 w Przedszkolu w Suszcu.które odbędzie się 30.08.2017 r. (tj. środa) 

 

             Wychowawca:                                                                        Dyrektor Przedszkola              Aleksandra Frydecka                                                           Publicznego w Suszcu

 

                                                                                   

 

 

WEWNĄTRZGRUPOWY KONKURS PLASTYCZNY

„WIOSENNA ŁĄKA”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z grupy „MISIE” wraz z rodzicami
do udziału w wewnątrzgrupowym konkursie plastycznym „Wiosenna łąka”, który odbędzie się podczas zajęć otwartych 24.04.2017 r. o godzinie 14:30.

 

               Regulamin konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z grupy „MISIE”.
  2. Dzieci podzielone na grupy będą wykonywać prace wspólnie z rodzicami podczas zajęć otwartych.
  3. Technika plastyczna dowolna, z użyciem różnorodnych materiałów.
  4. Format: A2
  5. Termin: 24.04.2017 r.
  6. Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja.
  7. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, pomysłowość w ujęciu tematu, walory estetyczne.
  8. Dla uczestników konkursu przewidziane atrakcyjne nagrody.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE!

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci zakwalifikowanych

do zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu unijnego:

"DZIELNY PRZEDSZKOLAK - ROZSZERZENIE OFERTY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W SUSZCU"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego,

w dn. 27 września 2016r (tj. wtorek) godz. 15.30 

w Przedszkolu Publicznym w Suszcu ul. Św. Jana 70

w sali "Jeżyków"

 

Poszerzenie oferty przedszkola:

- zajęcia logopedyczne;

- gimnastyka korekcyjna;

- zajęcia kształtujące kompetencje społeczno - emocjonalne;

- terapia indywidualna Biofeedback

 


 

 

 

OGŁOSZENIE!

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci zakwalifikowanych

do grupy "MISIE"  utworzonej w ramach projektu unijnego:

"DZIELNY PRZEDSZKOLAK - ROZSZERZENIE OFERTY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W SUSZCU"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego,

w dn. 7 września 2016r (tj. środa) godz. 16.00 

w Przedszkolu Publicznym w Suszcu ul. Św. Jana 70

 

 

 

 

   

 

    

„Dzielny przedszkolak - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu”

Informacja o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /Europejski Fundusz Społeczny/.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla działania:

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Nazwa projektu: „Dzielny przedszkolak - rozszerzenie oferty Przedszkola Publicznego w Suszcu”.

Nazwa beneficjenta:  Gmina Suszec - Przedszkole Publiczne w Suszcu

Okres realizacji projektu: 01.07. 2016r. – 31.08.2017r.

Charakterystyka projektu:  Działania w ramach projektu ukierunkowane zostały na wzrost dostępności w gminie Suszec do edukacji przedszkolnej świadczonej na wysokim poziomie. Zaplanowano utworzenie dodatkowej, 20- osobowej grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat. Oferta przedszkola zostanie rozszerzona o zajęcia dodatkowe:

 

Zajęcia prowadzone są z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.
Specjalistyczna pomoc ukierunkowana zostanie na rozwój dzieci w sferze edukacyjnej, emocjonalnej i społecznej. Cele projektu zostaną osiągnięte  w toku działań, w okresie od 1 VII 2016r. do 31 VIII 2017r.

Koszt całkowity projektu:  336 955,00 zł.

Kwota dofinansowania:      286 411,75 zł.

Projekt wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego